Zum Schwarzenvenn 3A, 4770 Deidenberg

Tel. +32 (0)80 643 560

Tel. +32 (0)80 643 560

REGLEMENTEN EN VERKLARING VAN AFSTAND

BUBBLE SOCCER

  • De bubbels moeten goed vastzitten - de schouderbanden moeten altijd vastzitten en het hoofd mag op geen enkel moment naar buiten kijken.
  • Je mag alleen rechtop naar je tegenstander toe rennen - niet met je hoofd naar voren!
  • Schoenen met noppen zijn verboden omdat deze het materiaal beschadigen en dus een risico vormen voor de deelnemers.
  • We raden gasten met knie- of rugproblemen sterk af om deel te nemen aan de activiteit "Bubble Soccer".
  • We behouden ons het recht voor om overmatig beschonken deelnemers te verbieden deel te nemen aan de "Bubble Soccer" activiteit.
  • De instructies van het personeel of de groepsbegeleider moeten worden opgevolgd.

De speler verplicht zich ook om de eigenaar schadeloos te stellen voor alle schade die wordt veroorzaakt door het niet naleven van de regels en gedragsregels door de speler. Verder verplicht de speler zich om de eigenaar te vrijwaren van alle claims die derden tegen de eigenaar kunnen indienen als gevolg van nalatigheid of opzettelijk handelen of nalaten van de speler. De speler vrijwaart de eigenaar bij voorbaat van aansprakelijkheid voor eventuele nalatigheid en bevestigt met zijn handtekening dat hij ervan op de hoogte is gesteld dat de activiteit "Bubble Soccer" een grote fysieke inspanning met zich meebrengt en dat de bovenstaande regels en instructies moeten worden opgevolgd om ernstig letsel te voorkomen!