Zum Schwarzenvenn 3A, 4770 Deidenberg

Tel. +32 (0)80 643 560

REGELS & WAARSCHUWING

  • Het dragen van het masker op het speelveld is verplicht. Het is ten strengste verboden het masker op het speelveld af te doen.
  • Voor het verlaten van het speelveld moet de marker worden vastgezet en de "loopsok" worden aangetrokken.
  • Schieten buiten het speelveld is ten strengste verboden.
  • Deelname aan de paintballspelen is verboden voor deelnemers onder invloed van alcohol.
  • De aanwijzingen van de standplaatshouder, het personeel of de groepscoach moeten worden opgevolgd.

De speler verbindt zich er tevens toe de standplaatshouder te vergoeden voor alle schade die wordt veroorzaakt doordat de speler het reglement en de gedragsregels niet naleeft. Bovendien verbindt de speler zich ertoe de standplaatshouder te vrijwaren van alle vorderingen die derden tegen de standplaatshouder zouden kunnen instellen wegens nalatigheid of opzettelijk handelen of nalaten van de speler. De speler ontslaat de standplaatshouder bij voorbaat van aansprakelijkheid voor eventuele nalatigheid en bevestigt met zijn handtekening dat hij geïnstrueerd is dat het paintballspel grote fysieke inspanning met zich meebrengt en dat, om ernstig letsel te voorkomen, te allen tijde de juiste beschermende uitrusting moet worden gedragen (gecertificeerd paintball volgelaatsmasker) en dat ondanks het dragen van deze beschermende uitrusting ernstig letsel kan ontstaan.